• ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  040854/P1010478_2.JPG

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือน นครบริสเบรนเครือรัฐออสเตรเลีย 4-9 ส.ค.54 น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา และ ผชท. ทบ. และ ผชท.ทอ. และ ดร. เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ประจำ กรุงแคนเบอร์รา พร้อม ข้าราชการ ร่วมรับเสด็จฯ
  read more

 • ร่วมงาน Asean Lunch SAAG Ladies

  200954/P1010777.JPG

  คุณสุดารัตน์ วจนาภรณ์ ภริยา ผชท.ทร./แคนเบอร์รา ไปร่วมงาน Asean Lunch SAAG Ladies ณ บ้านผชท.ทหาร มาเลเซีย ประจำกรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๒๐ ก.ย.๕๔
  read more

 • เลี้ยงต้อนรับ Captain Karl Henriksson

  150954/P1010624.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา และภริยา ไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ Captain Karl Henriksson ผชท.ทหารสวีเดน ประจำแคนเบอร์รา ท่านใหม่ เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๔
  read more

 • บรรยายเกี่ยวกับสังคม การเมือง การทหาร และเศรษฐกิจของประเทศไทย

  090954/P1010609.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา ไปบรรยายเกี่ยวกับสังคม การเมือง การทหาร และเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ รร.เสนาธิการร่วม กห.อต เมื่อ ๙ ก.ย.๕๔
  read more

 • ร่วมงาน SAAG DINNER

  300854/P1010512.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา และ ภริยา ไปร่วมงาน SAAG DINNER จัดโดย ผชท.ทหาร สิงคโปร์/แคนเบอร์รา เมื่อ ๓๐ ส.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมสานสัมพันธ์ แข่งขัน Golf Queen's Cup

  280854/P1010480.jpg

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา ร่วมสานสัมพันธ์ แข่งขัน Golf Queen's Cup ณ กรุงแคนเบอร์รา กับ สอท./แคนเบอร์รา และ คนไทยใน ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ ๒๘ ส.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมประชุม Team Thailand กับ สอท./แคนเบอร์รา

  250854/P1010431.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา ร่วมประชุม Team Thailand กับ สอท./แคนเบอร์รา และ จนท.หน่วยงานไทย ที่มีเขตอาณาประเทศออสเตรเลีย โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูตไทย /แคนเบอร์รา เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อ ๒๕ ส.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมประชุม Team Thailand กับ สอท./เวลลิงตัน

  190854/P1010137.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา และ รรก.ผชท.ทร./เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ ร่วมประชุม Team Thailand กับ สอท./เวลลิงตัน และ จนท.หน่วยงานไทย ที่มีเขตอาณาประเทศนิวซีแลนด์ "โดยมี ท่าน นภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุง เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ เป็น ประธานการประชุม"
  read more

 • ร่วมงานความสัมพันธ์ 100 ปี ไทย - นิวซีแลนด์

  180854/P1010132.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์ราและ รรก.ผชท.ทร./เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ พร้อม ภริยาไปร่วมงานความสัมพันธ์ 100 ปี ไทย - นิวซีแลนด์ เมื่อ ๑๘ ส.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมงานวันชาติ ประเทศอินโดนิเซีย

  170854/P1010069.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา และภริยาไปร่วมงานวันชาติ ประเทศอินโดนิเซีย เมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมงานวันชาติ สาธารณรัฐอินเดีย

  160854/P1010039.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา และภริยาไปร่วมงานวันชาติ สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อ ๑๖ ส.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมงานวันเกิดภริยา ผชท.ทหารตุรกี/แคนเบอร์รา

  110854/P1010601.JPG

  คุณสุดารัตน์ วจนาภรณ์ ภริยาผชท.ทร./แคนเบอร์รา ร่วมงานวันเกิดภริยา ผชท.ทหารตุรกี/แคนเบอร์รา เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๕๔
  read more

 • ร่วมงาน Coffee Morning

  030854/IMG_7969.jpg

  คุณสุดารัตน์ วจนาภรณ์ ภริยา ผชท.ทร./แคนเบอร์รา ร่วมงาน Coffee Morning ณ บ้านรอง ผชท.ทหารสิงคโปร์/แคนเบอร์รา เมื่อ ๓ ส.ค. ๕๔
  read more

 • ร่วมงานวันกองทัพ
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

  280754/P1010430.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา และภริยาไปร่วมงานวันกองทัพ
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๔
  read more

 • ร่วมงาน Coffee Morning

  270754/P1010350.JPG

  คุณสุดารัตน์ วจนาภรณ์ ภริยาผชท.ทร./แคนเบอร์ราไปร่วมงาน Coffee Morning ณ บ้านพักผชท.ทหารมาเลเซีย/แคนเบอร์รา ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๔
  read more

 • ร่วมงานเลี้ยง SAAG Dinner

  260754/P1010271.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา และภริยาไปร่วมงานเลี้ยง SAAG Dinner จัดโดย ผชท.ทหารชิลี/แคนเบอร์รา ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๔
  read more

 • เลี้ยงรับรอง พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร

  190754_1/P1010077.JPG

  เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๕๔ นาวาเอกเกริกไชย วจนาภรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา ให้การต้อนรับ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสนาธิการทหาร กองบัญชการกองทัพไทย และ ภริยา พร้อมคณะ ณ บ้านพัก ผชท.ทร. ในโอกาสที่คณะได้เดินทางมาราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย กับ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๑๙ - ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๔
  read more

 • ให้การต้อนรับ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร

  190754/JATDCC.jpg

  พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ
  ได้เดินทางมาราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย กับ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๑๙ - ๒๒ ก.ค.๒๕๕๔ โดยมีนาวาอากาศเอก วันชัย นุชเกษม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ, นาวาเอกเกริกไชย วจนาภรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และ พันเอกไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ให้การต้อนรับ
  read more

 • ร่วมรับประทานอาหารค่ำ

  120754/P1010690.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา พร้อมครอบครัวร่วมรับประทานอาหารค่ำ
  ณ บ้านพัก ผชท.ทหารเกาหลีใต้ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๑๒ ก.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมการแข่งขันกอล์ฟ

  100754/P1010664.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา ร่วมการแข่งขันกอล์ฟภายในสถานทูต
  เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๑๐ ก.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียน

  090754/P1010656.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา พร้อมครอบครัวร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียน โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ กิติชัยเสรี เอกอัครราชทูตไทยเป็นประธานการแข่งขัน เมื่อ ๙ ก.ค.๕๔
  read more

 • ต้อนรับ พล.อ.อ. จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

  040754/P1010516.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา และภริยา ให้การต้อนรับ พล.อ.อ. จารึก
  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองสมุหราชองครักษ์พร้อมคณะที่เดินทางมาปฏิบัติราชการที่ประเทศออสเตรเลีย ระหว่าง ๔-๘ ก.ค. ๕๔
  read more

 • ร่วมงานวันกองทัพญี่ปุ่น

  300654/P1010235.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา และภริยา ร่วมงานวันกองทัพญี่ปุ่น
  เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๕๔
  read more

 • ร่วมงานกองทัพสิงคโปร์

  220654_1/P1010086.JPG

  นาวาเอกเกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา และภริยาไปร่วมงานกองทัพสิงคโปร์ เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๕๔
  read more

 • ต้อนรับ คุณปสันน์ เทพรักษ์ และ คุณวนิดา กำเนิดเพชร

  220654_2/P1010108.JPG

  นาวาเอกเกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา และภริยา พร้อมผชท.ทอ./แคนเบอร์รา, ผชท.ทบ./แคนเบอร์รา รวมทั้งข้าราชการประจำสถานทูตไทยกรุงแคนเบอร์ราร่วมจัดงานเลี้ยง ณ บ้านพักผชท.ทร./แคนเบอร์รา เพื่อต้อนรับ คุณปสันน์ เทพรักษ์ อัครราชทูต, คุณวนิดา กำเนิดเพชร ที่ปรึกษาทูตฝ่ายการเกษตร และเลี้ยงอำลาคุณอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์, คุณรชา อารีพรรค เลขานุการเอก ประจำกรุงแคนเบอร์รา ที่ครบวาระและกำหนดเดินทางกลับเมืองไทย ปลาย มิ.ย. ๕๔ เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๕๔
  read more

 • ร่วมเลี้ยงอำลาให้กับคุณต่อ ศรลัมพ์
  และคุณสุไร กระจ่างวงษ์

  170654/P1010052.JPG

  นาวาเอกเกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./ แคนเบอร์รา และภริยา พร้อมข้าราชการสถานทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมเลี้ยงอำลาให้กับคุณต่อ ศรลัมพ์ และคุณสุไร กระจ่างวงษ์
  ข้าราชการกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ ที่ครบวาระการปฏิบัติงานและจะเดินทางกลับเมืองไทย
  ปลาย มิ.ย. ๕๔ เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๕๔
  read more

 • ร่วมงาน coffee morning

  220654/P1010202.JPG

  คุณสุดารัตน์ วจนาภรณ์ ภริยาผชท.ทร./แคนเบอร์ราไปร่วมงาน coffee morning
  ณ บ้าน ผชท.ทบ./แคนเบอร์รา เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๕๔
  read more

 • ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. วัลลภ เกิดผล
  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

  310554_1/P1011137.JPG

  พล.ร.อ. วัลลภ เกิดผล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อดีต ผชท.ทร. ประจำ กรุงแคนเบอร์รา ) พร้อม คุณ อรวรรณ เกิดผล ภริยา ได้กรุณาเข้าเยี่ยม สน.ผชท.ทร. /แคนเบอร์ โดย มี น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร และ ภริยา ให้การต้อนรับ เมื่อ ๓๑ พ.ค.๕๔
  read more

 • ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. นิพนธ์ จักษุดุลย์
  รองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ

  040654/IMG_5413.JPG

  พล.ร.อ. นิพนธ์ จักษุดุลย์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา คุณ ศิริกัญญา จักษุดุลย์
  พร้อม พล.ร.ต. ทวีชัย บุญอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทธโปกรณ์ทหารเรือ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ กรุงแคนเบอร์รา ๔ - ๙ มิ.ย.๕๔ โดย มี
  นาวาเอกเกริกไชย วจนาภรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และ ภริยา ให้การต้อนรับ และ ในการนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมคำนับ ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ประจำกรุงแคนเบอร์รา
  read more

 • ให้การต้อนรับ พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ

  310554/P1011189.JPG

  พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ภริยา พร้อม พล.ท. สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เจ้ากรมข่าวทหาร ได้เดินทางมาราชการ ที่ หน่วยบัญชาการรบร่วม กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์ร่า
  เมื่อ ๓๑ พ.ค. - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๔ โดยมีนาวาอากาศเอก วันชัย นุชเกษม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ, นาวาเอกเกริกไชย วจนาภรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และ พันเอกไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ให้การต้อนรับ
  read more

 • ร่วมงานวันกองทัพประเทศเสปน

  230554/P1011109.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมงานวันกองทัพประเทศสเปน เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๕๔
  read more

 • ร่วมงานวันกองทัพประเทศชิลี

  200554/P1011079.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมงานวันกองทัพประเทศชิลี เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๕๔
  read more

 • ประดับยศ พ.จ.ท.วิษณุ เหมะธุลิน

  190554_1/P1011067.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ประกอบพิธี ประดับยศ พันจ่าเอก ให้ พ.จ.ท. วิษณุ เหมะธุลิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๕๔
  read more

 • กิจกรรมเนื่องในวันอาภากร

  190554/P1011053.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และ ภริยา ถวายเครื่องสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๕๔
  read more

 • ร่วมให้การต้อนรับ นาย สุวพันธุ์
  ตันยุวรรธนะ

  180554/IMG_0230.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมให้การต้อนรับ นาย สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และ คณะ ณ ทำเนียบ
  เอกอัครราชทูตไทย/แคนเบอร์รา เมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมกิจกรรม SAAG tour

  110554/P1011023.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมกิจกรรม SAAG tour (การเดินทางไปดูงาน หน่วยงาน กห.อต.) ของผชท.ต่างประเทศประจำกรุงแคนเบอร์รา ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พ.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมกิจการการสอนทำอาหารไทย

  030554/P1010660.JPG

  คุณสุดารัตน์ วจนาภรณ์ ภริยาผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมกิจการการสอนทำอาหารไทย ณ อาคารศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ

  210454/P1010208.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟของ ผชท.ทหารประจำเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อ ๒๑ เม.ย.๕๔
  read more

 • ร่วมรับประทานอาหารกับ คุณปสันส์
  เทพรักษ์

  290454_1/P1010206.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมรับประทานอาหารกับคุณปสันส์ เทพรักษ์ อัครราชทูตไทย/ประจำกรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๔
  read more

 • ต้อนรับ ภริยา พลเรือเอก เทวินทร์ มุ่งธัญญา

  270454/P1010222.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/ประจำกรุงแคนเบอร์รา และภริยา ต้อนรับ ภริยา
  พลเรือเอก เทวินทร์ มุ่งธัญญา เมื่อ ๒๗ เม.ย.๕๔
  read more

 • ร่วมงานวันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว
  ผู้ใหญ่

  170454/P1010187.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/ประจำกรุงแคนเบอร์รา และภริยา
  ร่วมงานวันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ วัดธัมมธโร เมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๔
  read more

 • รับรองนาวาตรี Jonathan Dick

  080454/P1010114.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/ประจำกรุงแคนเบอร์รา และภริยา ได้เลี้ยงรับรองนาวาตรี Jonathan Dick เจ้าหน้าที่ดูแลงานประเทศไทย ประจำทร.อต. เมื่อ ๘ เม.ย.๕๔
  read more

 • รดน้ำและขอพร น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์

  130454/P1010102.JPG

  ข้าราชการทหารไทยที่มาเรียนหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการ กห.อต. พร้อมครอบครัว รดน้ำและขอพร น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/ประจำกรุงแคนเบอร์รา และภริยา เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อ ๑๓ เม.ย.๕๔
  read more

 • ข้าราชการสังกัดทร.ที่มาอบรม
  หลักสูตรปริญญาโทเครือรัฐออสเตรเลีย
  เข้าเยี่ยมคำนับ

  090454/P1010065.JPG

  น.ท. พัฒนศักดิ์ จำปาหวาย และ น.ต. ฉัตรเทพ ชาญช่าง ข้าราชการสังกัดทร.ที่มาอบรมหลักสูตรปริญญาโทเครือรัฐออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคำนับ น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/ประจำกรุงแคนเบอร์รา และภริยา เนื่องในโอกาสเดินทางมาที่เมืองแคนเบอร์รา
  เมื่อ ๙ เม.ย.๕๔
  read more

 • ร่วมงานวันกองทัพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

  30554/P1010704.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และ ภริยา ไปร่วมงานวันกองทัพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (United Arab Emirates: UAE) เมื่อ ๓ พ.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมงานวันชาติประเทศเนเธอแลนด์

  290454/P1010483.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และ ภริยา ไปร่วมงานวันชาติประเทศเนเธอแลนด์ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๔
  read more

 • ร่วมงานวันสงกรานต์ประจำปี 2554

  030454/P1010352.JPG

  ผชท.ทหารไทย/แคนเบอร์รา ทั้ง 3 เหล่าทัพ ประกอบด้วย น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา น.อ.วันชัย นุชเกษม ผชท.ทอ.ไทย/แคนเบอร์รา พ.อ.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา ผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา ร่วมงานวันสงกรานต์ประจำปี 2554 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา โดยมี ฯพณฯ ดร.เกรียงศักดิ์
  กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา พร้อมชุมชนชาวไทยในกรุงแคนเบอร์รา ร่วมกันจัดงาน เมื่อ ๓ เม.ย.๕๔
  read more

 • ต้อนรับ พล.ร.ท.สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์

  270354/P1010081.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และ ภริยา ให้การต้อนรับ
  พล.ร.ท.สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ และครอบครัว ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศออสเตรเลีย เมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมงานเลี้ยงส่ง Air Commodore Peter Port

  070454/P1010059.JPG

  ผชท.ทหารไทย/แคนเบอร์รา ทั้ง 3 เหล่าทัพ ประกอบด้วย น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา น.อ.วันชัย นุชเกษม ผชท.ทอ.ไทย/แคนเบอร์รา พ.อ.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา ผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมงานเลี้ยงส่ง Air Commodore Peter Port ผชท.ทหารนิวซีแลนด์/แคนเบอร์รา และต้อนรับ Commodore Smith ผชท.ทหารนิวซีแลนด์/แคนเบอร์รา ท่านใหม่ เมื่อ ๗ เม.ย.๕๔
  read more

 • ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ธนินท์ จารุดุล
  ผอ.สธน.ทร.

  050454/P1010034.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และภริยา ให้การต้อนรับ
  พล.ร.ต.ธนินท์ จารุดุล ผอ.สธน.ทร. พร้อมคณะในโอกาสที่เดินทางมาร่วมการประชุมหารือด้านความมั่นคงและความร่วมมือทางทะเล กับ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ ๕ เม.ย.๕๔
  read more

 • ร่วมงานวันนานาชาติ

  190354/P1010849.JPG

  ผชท.ทหารไทย/แคนเบอร์รา ทั้ง 3 เหล่าทัพ ประกอบด้วย น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา น.อ.วันชัย นุชเกษม ผชท.ทอ.ไทย/แคนเบอร์รา พ.อ.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา ผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา ไปร่วมงานวันนานาชาติที่จัดโดย รร.สธ.รวมเหล่า อต. เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๕๔
  read more

 • ร่วมงาน Coffee morning

  240354/P1010045.JPG

  คุณสุดารัตน์ วจนาภรณ์ ภริยา ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมงาน Coffee morning
  ณ บ้าน ผชท.ทหารตุรกี/แคนเบอร์รา เมื่อ ๒๔ มี.ค. ๕๔
  read more

 • ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.เชาวลิต
  ประภาจิตร

  290354/P1010133.JPG

  ผชท.ทหารไทย/แคนเบอร์รา ทั้ง 3 เหล่าทัพ ประกอบด้วย น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา น.อ.วันชัย นุชเกษม ผชท.ทอ.ไทย/แคนเบอร์รา พ.อ.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา ผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.เชาวลิต ประภาจิตร ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านก่อการร้ายสากล พร้อมคณะที่เดินทางมาร่วมประชุมการต่อต้านการก่อการร้ายกับ กห.อต. เมื่อ ๒๙ มี.ค. ๕๔
  read more

 • เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม War Memorial

  110354_5/P1010692.JPG

  พล.ร.ต.อรรณพ คุรุกุล เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๑ เข้าเยี่ยมชม War Memorial
  ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมี น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา อำนวยความสะดวก เมื่อ ๑๑ มี.ค. ๕๔
  read more

 • เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลีย

  110354_4/P1010674.JPG

  พล.ร.ต.อรรณพ คุรุกุล เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๑ เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา อำนวยความสะดวก
  เมื่อ ๑๑ มี.ค. ๕๔
  read more

 • เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  พร้อมคณะ เข้าฟังการบรรยายสรุป

  110354_3/P1010661.JPG

  พล.ร.ต.อรรณพ คุรุกุล เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๑ เข้าฟังการบรรยายสรุป ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมี น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ผชท.ทอ.ไทย/แคนเบอร์รา และ ผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๑ มี.ค. ๕๔
  read more

 • เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

  110354_2/P1010658.JPG

  พล.ร.ต.อรรณพ คุรุกุล เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๑ เข้าเยี่ยมชมกิจการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กระทรวงกลาโหม ออสเตรเลีย โดยมี น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก เมื่อ ๑๑ มี.ค. ๕๔
  read more

 • ต้อนรับ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมคณะ

  110354_1/P1010638.JPG

  พล.ร.ต.อรรณพ คุรุกุล เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๑ เข้าเยี่ยม สน.ผชท.ทหารไทย/แคนเบอร์รา (ส่วน ทร.) โดยมี น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และ ภริยา ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๑ มี.ค. ๕๔
  read more

 • ต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
  นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๒

  110354/P1010717.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมด้วย ผชท.ทอ.ไทย/แคนเบอร์รา และ ผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๒ ในโอกาสที่เดินทางมาดูงานที่เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี พล.ต.ขจรพล ทองอารีย์ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารฯ เป็นผู้อำนวยการเดินทาง เมื่อ ๑๑ มี.ค. ๕๔
  read more

 • เยี่ยมเยียนนายทหารสัญญาบัตรของ ทร.

  130354/P1010776.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และภริยา ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนายทหารสัญญาบัตรของ ทร. ที่มาศึกษาปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยวูลองกอง
  รัฐนิวเซาท์เวล เครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วย น.ท.ดุลยวัฒน์ เชาวน์ดี หลักสูตรปริญญาโท Maritime Policy, น.ท.พัฒนศักดิ์ จำปาหวาย หลักสูตรปริญญาโท Engineering Management, น.ต.ฉัตรเทพ ชาญช่าง หลักสูตรปริญญาโท Maritime Policy และ
  ร.อ.หญิง จิตรทิพย์ หว่านพืชน์ หลักสูตรปริญญาโท Project Management
  เมื่อ ๑๓ มี.ค. ๕๔
  read more

 • ร่วมพิธีสวนสนามของนักเรียนรวมเหล่า
  กห.อต. (ADFA)

  260254/P1010006.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา ร่วมพิธีสวนสนามของนักเรียนรวมเหล่า กห.อต. (ADFA) เพื่อเป็นเกียรติแก่ Air Chief Marshal A.G. Houston, Chief of the Australian Defence Force เมื่อ ๒๖ ก.พ. ๕๔
  read more

 • ร่วมในการต้อนรับคณะอาจารย์ และ
  นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

  240254/P1010575.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา ร่วมในการต้อนรับคณะอาจารย์
  และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (หลักสูตรประจำปี ๒๕๕๓) เดินทางมาดูงาน
  ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อ ๒๔ ก.พ. ๕๔
  read more

 • ร่วมกิจกรรม SAAG TOUR

  210254/P1010464.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา ร่วมกิจกรรม SAAG TOUR เพื่อเยี่ยมชมอากาศนาวี ทร.อต. ณ เมือง Nowra เมื่อ ๒๑ - ๒๒ ก.พ. ๕๔
  read more

 • ร่วมงานเลี้ยงอำลา Colonel G.L. Ketchen

  170254/P1010395.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา พร้อมภริยา ร่วมงานเลี้ยงอำลา Colonel G.L. Ketchen ผชท.ทหารสหรัฐอเมริกา/แคนเบอร์รา และเลี้ยงต้อนรับ Colonel Richard Stockton ผชท.ทหารสหรัฐอเมริกาท่านใหม่ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๑๗ ก.พ. ๕๔
  read more

 • ร่วมเลี้ยงอำลาให้แก่กงสุลใหญ่ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ

  190254/P1010444.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา พร้อมผชท.ทบ และ ผชท.ทอ./แคนเบอร์รา ร่วมเลี้ยงอำลาให้แก่กงสุลใหญ่ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ณ นครซิดนีย์ เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๕๔
  read more

 • ร่วมเลี้ยงต้อนรับนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2

  110254/P1010315.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท. ทร./แคนเบอร์รา ร่วมเลี้ยงต้อนรับนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 ณ บ้านพักผชท.ทอ./แคนเบอร์ราเมื่อ ๑๑ ก.พ. ๕๔
  read more

 • ร่วมงานวัน 2011 WAITANGI DAY

  040254/P1010028.JPG

  น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท. ทร./แคนเบอร์รา และภริยา ร่วมงานวัน 2011 WAITANGI DAY ณ สถานทูตนิวซีแลนด์ กรุงแคนเบอร์รา ใน ๔ ก.พ. ๒๕๕๔
  read more

 • ร่วมประชุม IPC AUSTHAI 2011

  070254/P1010089.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร./แคนเบอร์รา ร่วมประชุม IPC AUSTHAI 2011
  โดยมีน.อ. สมชาย ณ บางช้าง, เสธ. กฟก. 1 กร. เป็นผู้แทนฝ่ายไทย และมี CAPT Paul Mandziy, Director Maritime Plans เป็นผู้แทนฝ่าย ทร.อต. เมื่อ 7-11 กุมภาพันธ์ 2554
  ณ นครซิดนีย์
  read more

 • ร่วมพิธีวางเสาเอก ณ วัดธัมมธโร

  280154/P1010940.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และภริยา ร่วมพิธีวางเสาเอก ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ใน ๒๘ ม.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมงานทำบุญทำเนียบบ้าน
  เอกอัครราชทูตไทย

  270154/P1010896.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และภริยา ร่วมงานทำบุญทำเนียบบ้าน
  เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๒๗ ม.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมงาน Coffee morning

  200154/P1010826.JPG

  คุณสุดารัตน์ วจนาภรณ์ ภริยา ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมงาน Coffee morning ของบ้านภริยา ผชท.ทร.นิวซีแลนด์/แคนเบอร์รา เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๔
  read more

 • ให้คำแนะนำในการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิตใน.ออสเตรเลีย แก่ นนร.วัชรพล วิชา

  040154/P1010316.JPG

  ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ให้คำแนะนำในการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิตใน.ออสเตรเลีย แก่ นนร.วัชรพล วิชา (ทร.) และ นนร.คมสัน แกมนิล (ทบ.) เมื่อ ๗ ม.ค.๕๔
  read more

 • ร่วมเข้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ แด่ ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี

  040154/P1010316.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา กับ ผชท.ทอ.ไทย/แคนเบอร์รา
  และ ผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา ร่วมเข้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔ แด่ ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา และภริยา เมื่อ ๔ ม.ค.๕๔
  read more

 • สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว ผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา และ ผชท.ทอ.ไทย/แคนเบอร์รา

  010154/P1010295.JPG

  สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว ผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา และ ผชท.ทอ.ไทย/แคนเบอร์รา และเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา
  read more

 • ร่วมกิจกรรมวัน Christmas eve

  241253/P1010164.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และครอบครัว พร้อมนายทหารนักเรียนไทยหลักสูตร Command and Staff College กห.อต. ร่วมกิจกรรมวัน Christmas eve ณ โบสถ์ ศาสนาคริสต์ ST.PAUL'S ANGLICAN CHURCH CENTRE เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๓
  read more

 • ร่วมเลี้ยงส่ง Captain Jonathan Dudley ผชท.ทหาร อต.ท่านใหม่ พร้อมภริยา

  221253/P1010140.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และภริยา พร้อม น.อ.วันชัย นุชเกษม
  ผชท.ทอ.ไทย/แคนเบอร์รา, พ.อ.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา ผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา, พร้อมภริยาร่วมเลี้ยงส่ง Captain Jonathan Dudley ผชท.ทหาร อต.ท่านใหม่ พร้อมภริยา ที่มาประจำการในประเทศไทย ๒ ม.ค.๕๔
  read more

 • สร้างความสัมพันธ์เพื่อนบ้าน

  011253/P1010109.JPG

  สร้างความสัมพันธ์เพื่อนบ้าน ประจำเดือน ธ.ค.54
  read more

 • สักการะ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

  191253/P1010100.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และครอบครัว และนายทหารนักเรียนนายทหารหลักสูตร Command and Staff ของ กห.อต. สักการะ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๓
  read more

 • เลี้ยงต้อนรับนายทหารนักเรียนหลักสูตร Command and Staff ของ กห.อต.

  101253_1/P1010054.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และภริยา เลี้ยงต้อนรับนายทหารนักเรียนหลักสูตร Command and Staff ของ กห.อต. ประกอบด้วย น.ท.ยุทธนาวี มุ่งธัญญา (ทร.)
  น.ท.รัชต์ภาคน์ ธรรมธีรศรี (ทอ.) และ พ.ท.เจน สุขศรีทอง (ทบ.) เมื่อ ๑๐ ธ.ค.๕๓
  read more

 • ร่วมงานวันชาติอิตาลี

  041153/P1010328.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และภริยา ร่วมงานวันชาติอิตาลี
  เมื่อ ๔ พ.ย.๕๓
  read more

 • ร่วมการแข่งขัน Golf King Cup

  121253/P1010022.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมการแข่งขัน Golf King Cup ณ สนามกอล์ฟ Moor Park นครซิดนีย์ จัดโดยสมาคมคนไทยในซิดนีย์ เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๕๓
  read more

 • เลี้ยงอาหารเย็นให้กับ พ.อ.สุพจน์ฯ
  และ น.ท.นุชาชาติ หาสุณหะ

  111253/P1011398.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา เลี้ยงอาหารเย็นให้กับ
  พ.อ.สุพจน์ฯ และ น.ท.นุชาชาติ หาสุณหะ เนื่องในโอกาสจบการศึกษา วปอ. และปริญญาโท ตามลำดับ ณ บ้านพัก ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๕๓
  read more

 • ร่วมงานรับประกาศนียบัตรปริญญาโท ของ น.ท.นุชาชาติ หาสุณหะ

  101253/P1011429.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา เข้าร่วมงานรับประกาศนียบัตรปริญญาโท ของ น.ท.นุชาชาติ หาสุณหะ ณ The Australian National University
  เมื่อ ๑๐ ธ.ค.๕๓
  read more

 • เดินทางไปส่ง น.ต.เลิศรบ ศิริรักษ์

  91253_1/P1011378.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา เดินทางไปส่ง น.ต.เลิศรบ ศิริรักษ์ และครอบครัว กลับประเทศไทย ณ สนามบินแคนเบอร์รา หลังจากจบการศึกษาหลักสูตร Australian Command & Staff ที่ Australian Defence Collage เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๓
  read more

 • เข้าร่วมงาน Granduation Parade for the Class

  91253/P1011380.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา เข้าร่วมงาน Granduation Parade for the Class of 2010 ณ Australian Defence Force Academy (ADFA) เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๓
  read more

 • ร่วมดูงานหน่วย Border Protection Command

  81253/P1011376.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พ.อ.ไพบูรย์ วรวรรณปรีชาผชท.ทบ.ไทย/แคนเบอร์รา และ นายฤทธี ศรีสวัสดิ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง และความมั่นคง เข้าร่วมดูงานหน่วย Border Protection Command เมื่อ ๘ ธ.ค.๕๓
  read more

 • ร่วมงาน graduation Parade

  71253/P1011373.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา เข้าร่วมงาน Graduation Parade ณ โรงเรียนนายร้อย Duntroon เมื่อ ๗ ธ.ค.๕๓
  read more

 • ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคล

  61253_1/P1011325.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๖ ธ.ค.๕๓
  read more

 • ร่วมงานวันชาติ ณ ศาลาไทย
  สถานเอกอัครราชทูตไทย

  61253/P1011315.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา ร่วมงานวันชาติ ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย เมื่อ ๖ ธ.ค.๕๓
  read more

 • ให้การต้อนรับ ร.ล.นเรศวร

  291153/P1011213.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา ให้การต้อนรับ ร.ล.นเรศวร
  ที่เดินทางมาฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของ นทน.หลักสูตร ป.บัณฑิต (ทร.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ ท่าเรือฟรีแมนเทิล เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย โดยมี พล.ร.ต.สุริยะ พรสุริยะ เป็น ผบ.นฝ.ป.บัณฑิต (ทร.) และ น.อ.บริบรูณ์ เอมทิพย์ เป็น ผบ.เรือ
  ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย. - ๔ ธ.ค.๕๓
  read more

 • ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

  211153/P1010644.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
  ณ วัดพุทธสามัคคี เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ ๒๑ พ.ย.๕๓
  read more

 • ร่วมประชุม และดูงานของทีมประเทศไทย

  201153/P1010642.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา เข้าร่วมประชุม และดูงานของทีมประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ณ เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ (เมือง Christchurch, Queenstown และ Dunedin) เมื่อ ๒๐ พ.ย.๕๓
  read more

 • เข้าเยี่ยมคำนับ ฯพณฯ นายนภดล
  เทพพิทักษ์

  191153_1/P1010563.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ เข้าเยี่ยมคำนับ ฯพณฯ นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต
  ณ กรุงเวลลิงตัน เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๓
  read more

 • เข้าเยี่ยมคำนับข้าราชการระดับสูง กห.นซ.

  191153/P1010557.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา เข้าเยี่ยมคำนับข้าราชการระดับสูง กห.นซ. ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ ๑๙ พ.ย.๕๓
  read more

 • ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

  141153/IMG_3322.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา
  เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมธโร ณ กรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๑๔ พ.ย.๕๓
  read more

 • งานวันกองทัพเรือ

  131153/Navy Day.jpg

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และภริยา จัดงานวันกองทัพเรือ
  ๒๐ พ.ย.๕๓ ณ บ้านพัก ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา เมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๓
  read more

 • วันลอยกระทง ณ ศาลาไทย

  121153/P1010478.jpg

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา ร่วมงานวันลอยกระทง
  ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย เมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๓
  read more

 • เข้าเยี่ยมคำนับ Commodore Vince DI PIETRO

  111153_1/P1010431.jpg

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา เข้าเยี่ยมคำนับ Commodore Vince DI PIETRO, Director General Navy Capability, Plans and Engagement เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๓
  read more

 • เข้าเยี่ยมคำนับ Rear Admiral Davyd Thomas

  111153/P1010428.jpg

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา เข้าเยี่ยมคำนับ Rear Admiral Davyd Thomas รอง ผบ.ทร.อต. เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๓
  read more

 • สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน
  และครอบครัวทหารในกรุงแคนเบอร์รา

  31153/P1010015.jpg


  read more

 • ร่วมงาน SAAG GALA Dinner

  21153/P1010316.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา เลี้ยงอาหารกลางวัน Lieutenant Commander Peter Gillin จนท.ทร.อต.ปฏิบัติหน้าที่งาน ทร.ไทย เมื่อ ๒ พ.ย.๕๓
  read more

 • ร่วมงาน SAAG GALA Dinner

  291053/P1010170.jpg

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา ร่วมงาน SAAG GALA Dinner กับ พล.ร.ท.Russ Crane ผบ.ทร.อต.พร้อมภริยา เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๓
  read more

 • ร่วมกิจกรรมกอล์ฟกับชมรมกอล์ฟ

  261053_1/P1010097.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมกิจกรรมกอล์ฟกับชมรมกอล์ฟ
  ผชท.ทหาร/แคนเบอร์รา เมื่อ ๒๖ ต.ค.๕๓
  read more

 • เข้าเยี่ยมคำนับ เข้าเยี่ยมคำนับ Lieutenant General David Hurley

  251053_1/P1010085.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา เข้าเยี่ยมคำนับ Lieutenant General David Hurley รอง ผบ.ทหารสูงสุด กห.อต. เมื่อ ๒๕ ต.ค.๕๓
  read more

 • เข้าเยี่ยมคำนับ Lieutenant Colonal George Bailey

  251053/P1010083.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา เข้าเยี่ยมคำนับ Lieutenant Colonal George Bailey ผอ.กองการต่างประเทศ กห.อต. เมื่อ ๒๕ ต.ค.๕๓
  read more

 • ร่วมกิจกรรม Coffee morning

  221053/P1010045.JPG

  คุณสุดารัตน์ วจนาภรณ์ ภริยา ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา เข้าร่วมกิจกรรม Coffee morning
  ณ บ้านพัก ผชท.ทหารอินโดนีเซีย/แคนเบอร์รา เมื่อ ๒๒ ต.ค.๕๓
  read more

 • กิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ/
  ภาษาไทย

  81053_1/P1011314.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ/ภาษาไทย ให้กับคนไทยในกรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๘ ต.ค.๕๓
  read more

 • นมัสการเจ้าอาวาสวัดธัมมธโร

  81053/P1011306.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมครอบครัวเดินทางไปนมัสการ
  เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร ณ กรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๘ ต.ค.๕๓
  read more

 • เลี้ยงต้อนรับ น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา

  261053/P1010100.JPG

  เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงแคนเบอร์รา เลี้ยงต้อนรับ
  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา เมื่อ ๒๖ ต.ค.๕๓
  read more

 • ร่วมกิจกรรมงาน ASEAN Family Day Gathering

  161053/P1011411.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมกิจกรรมงาน ASEAN Family Day Gathering ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๑๖ ต.ค.๕๓
  read more

 • เดินทางไปเยี่ยมเยียน นนร.วัชรพล วิชา

  151053_1/P1011395.jpg

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา เดินทางไปเยี่ยมเยียน
  นนร.วัชรพล วิชา ณ ศูนย์การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนิวเซาทเวลส์ นครซิดนีย์ เมื่อ ๑๕ ต.ค.๕๓
  read more

 • เดินทางไปส่ง น.อ.ธานินทร์ ลิขิตวงศ์

  151053/P1011393.JPG

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา พร้อมภริยา เดินทางไปส่ง น.อ.ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ อดีต ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และครอบครัว เดินทางกลับประเทศไทย
  เมื่อ ๑๕ ต.ค.๕๓
  read more

 • เข้าเยี่ยมคำนับ ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ฯ

  111053/1.jpg

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ น.อ.ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ พร้อมภริยา เข้าเยี่ยมคำนับ ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๓
  read more

 • รับ-ส่งหน้าที่ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา

  011053/P1011321.jpg

  น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ รับ-ส่งหน้าที่ ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา จาก น.อ.ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ เมื่อ ๑ ต.ค.๕๓
  read more

 


ภาพกิจกรรมปี งบประมาณ 2554


ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ร่วมงาน Asean Lunch SAAG Ladies

เลี้ยงต้อนรับ Captain Karl Henriksson

บรรยายเกี่ยวกับสังคม การเมือง การทหาร และเศรษฐกิจของประเทศไทย

ร่วมงาน SAAG DINNER

ร่วมสานสัมพันธ์ แข่งขัน Golf Queen's Cup

ร่วมประชุม Team Thailand กับ สอท./แคนเบอร์รา

ร่วมประชุม Team Thailand กับ สอท./เวลลิงตัน

ร่วมงานความสัมพันธ์ 100 ปี ไทย - นิวซีแลนด์

ร่วมงานวันชาติ ประเทศอินโดนิเซีย

ร่วมงานวันชาติ สาธารณรัฐอินเดีย

ร่วมงานวันเกิดภริยา ผชท.ทหารตุรกี/แคนเบอร์รา

ร่วมงาน Coffee Morning

ร่วมงานวันกองทัพ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

ร่วมงาน Coffee Morning

ร่วมงานเลี้ยง SAAG Dinner

เลี้ยงรับรอง พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร

ให้การต้อนรับ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร

ร่วมรับประทานอาหารค่ำ

ร่วมการแข่งขันกอล์ฟ

ร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียน

ต้อนรับ พล.อ.อ. จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ร่วมงานวันกองทัพญี่ปุ่น

ร่วมงานกองทัพสิงคโปร์

ต้อนรับ คุณปสันน์ เทพรักษ์ และคุณวนิดา กำเนิดเพชร

ร่วมเลี้ยงอำลาให้กับคุณต่อ ศรลัมพ์
และคุณสุไร กระจ่างวงษ์

ร่วมงาน coffee morning

ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. วัลลภ เกิดผล
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. นิพนธ์ จักษุดุลย์
รองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ

ให้การต้อนรับ พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ

ร่วมงานวันกองทัพประเทศเสปน

ร่วมงานวันกองทัพประเทศชิลี

ประดับยศ พ.จ.ท.วิษณุ เหมะธุลิน

กิจกรรมเนื่องในวันอาภากร

ร่วมให้การต้อนรับ นาย สุวพันธุ์
ตันยุวรรธนะ

ร่วมกิจกรรม SAAG tour

ร่วมกิจการการสอนทำอาหารไทย

ต้อนรับ ภริยา พลเรือเอก เทวินทร์ มุ่งธัญญา

ร่วมงานวันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

รับรองนาวาตรี Jonathan Dick

รดน้ำและขอพร น.อ. เกริกไชย วจนาภรณ์

ข้าราชการสังกัดทร. ที่มาอบรมหลักสูตรปริญญาโท
เครือรัฐออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคำนับ

ร่วมงานวันกองทัพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ร่วมงานวันชาติประเทศเนเธอแลนด์

ร่วมงานวันสงกรานต์ประจำปี 2554

ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.สุวรรณ
ตันสุวรรณรัตน์

ร่วมงานเลี้ยงส่ง Air Commodore Peter Port

ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ธนินท์ จารุดุล
ผอ.สธน.ทร.

ร่วมงานวันนานาชาติ

ร่วมงาน Coffee morning

ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.เชาวลิต ประภาจิตร

เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม War Memorial

เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลีย

เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พร้อมคณะ เข้าฟังการบรรยายสรุป

เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

ต้อนรับ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
พร้อมคณะอาจารย์

ต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๕๒

เยี่ยมเยียนนายทหารสัญญาบัตรของ ทร.

ร่วมพิธีสวนสนามของนักเรียนรวมเหล่า กห.อต. (ADFA)

ร่วมในการต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ร่วมกิจกรรม SAAG TOUR

ร่วมงานเลี้ยงอำลา Colonel G.L. Ketchen

ร่วมเลี้ยงอำลาให้แก่กงสุลใหญ่ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ

ร่วมเลี้ยงต้อนรับนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2

ร่วมงานวัน 2011 WAITANGI DAY

ร่วมประชุม IPC AUSTHAI 2011

ร่วมพิธีวางเสาเอก ณ วัดธัมมธโร

ร่วมงานทำบุญทำเนียบบ้าน
เอกอัครราชทูตไทย

ร่วมงาน Coffee morning

ให้คำแนะนำในการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิตใน.ออสเตรเลีย
แก่ นนร.วัชรพล วิชา

ร่วมเข้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔
แด่ ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี