ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว พร้อมด้วย ภริยา เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ Gp.Capt.Anthony J. McCormack
ผบ.กองกำลังสหประชาติ (ส่วนหลัง) ณ ฐานทัพอากาศสหรัฐ ฯ โยโกตะ
ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อ 8 ตุลาคม 2553

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผชท.ทร. ฯ ถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จ ฯ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารที่ทำการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แห่งใหม่
ระหว่าง 11 - 13 ต.ค.2553

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผชท.ทร.ฯ ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ฯ ในวโรกาสที่เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ระหว่าง 13 - 21 พ.ย.53

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ถวายความปลอดภัยแด่ สมเด็จ ฯ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสที่ทรงเสด็จ ฯ แวะพักพระอิริยาบท ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงรอเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศอเมริกา
โดยได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ Boso No Mura Museum ณ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
โดยมี นาย เคนซากุ โมริตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ และ นาย วีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ฯ
ถวายการต้อนรับ ณ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 13 ธันวาคม 2553

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผชท.ทร.ฯ พร้อมด้วย คุณ ภูริชญา พร้อมพรหมราช ภริยา เดินทางไปให้การต้อนรับ
พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วย คุณ ดวงพร พุ่มหิรัญ ภริยา
ในโอกาสเดินทางเยือน ทร.กลต. อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ ทร.กลต.
ระหว่าง 19 - 22 ธ.ค.2553 ณ กรุงโซล และเมืองปูซาน

 

 

นายทหารเกียรติยศให้การต้อนรับ ณ สนามบินอินชอน


ผบ.ทร. วางพวงมาลา เพื่อเคารพอนุสรณ์สถานของทหารไทยที่ร่วมรบในสงครามเกาหลี

 

ผบ.ทร. รับการตรวจพลสวนสนาม จาก ทร.กลต. ณ บก.ทร.กลต.

 

ผบ.ทร.กลต. ให้การต้อนรับ ผบ.ทร.ไทย ณ สำนักงาน ผบ.ทร.กลต.

 

ผบ.ทร.และ คณะ ฯ ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับ ผบ.ทร.กลต. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทร.กลต.

 

ผบ.ทร. เยี่ยมชมเรือรบโบราณ (เรือเต่า) ที่ใช้สู้รบกับ ทร.ญี่ปุ่น

 

ผบ.ทร. พร้อมด้วยคณะ ฯ ถ่ายรูปร่วมกับ กำลังพลประจำเรือรบโบราณ (เรือเต่า)

 

ผบ.ทร. พร้อมด้วยคณะ ฯ ขึ้นเรือเพื่อชมทัศนียภาพบริเวณฐานทัพเรือ กลต. ณ เมืองปูซาน

 

ผบ.ทร. กล่าวขอบคุณ ผบ.ทร.กลต. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ให้การต้อนรับ ในโอกาสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ

 

ผบ.ทร.พร้อมด้วยคณะ ฯ ถ่ายรูปหมู่กับเจ้าหน้าที่อู่ต่อเรือดำน้ำ บริษัท แดวู

 

ผบ.ทร. พร้อมด้วยคณะ ฯ ถ่ายรูปหมู่กับ ผชท.ทร. และภริยา ในระหว่างเยี่ยมชมพระราชวังเคียงบ๊อก

 

ผบ.ทร. พร้อมด้วยคณะ ฯ ถ่ายรูปหมู่กับ ผชท.ทร. และภริยา ในระหว่างเยี่ยมชมพระราชวังเคียงบ๊อก

 

ผบ.ทร. พร้อมด้วย ภริยา ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับ นายทหารเกียรติยศ พร้อมด้วยภริยา ณ พระราชวังเคียงบ๊อก

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว เดินทางไปให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ ผทค.พิเศษ ทร.
และคณะกรรมการพิจารณาการจัดหาเรือดำน้ำ และเจ้าหน้าที่จาก สยป.ทร. รวมจำนวน 5 นาย
ในโอกาสเดินทางมาดูงานด้านกิจการต่อเรือดำน้ำ ณ บริษัท แดวู ชิปบิ้ลดิ้ง แอนด์มารีนเอ็นจีเนียริ่ง,
กองเรือดำน้ำ ทร.กลต. และบริษัท LIG สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง 23 - 26 ม.ค.54

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว เข้าร่วมงาน "NATIONAL DAY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN"
( วันชาติ อิหร่าน) ณ สอท.ฯ เมื่อ 10 ก.พ.54

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ร่วมกับคณะทูต ฯ ประจำกรุงโตเกียว เดินทางไปยังเมืองฟุกุชิม่า
เพื่อให้ความช่วยเหลือ และรับตัวคนไทยที่ยังติดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย
เพื่อเดินทางไปยังศูนย์อพยพ (ชั่วคราว) วัดปากน้ำ นาริตะ เมื่อ 17 มี.ค.54

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ "เรือตรี" ให้กับ
นนร.โสรัจ ลดเลี้ยว นนร.ทุน ทร. ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 46, นักเรียนนายเรือรุ่น 103,
และนักเรียนโบได รุ่น 55 ซึ่งจบการศึกษาจาก รร.รวมเหล่า (โบได) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 20 มี.ค.54
และจะต้องเดินทางไปเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อใน รร.ทำการนายทหารเรือ จังหวัดเอตาจิม่า
เป็นระยะเวลาอีก 1 ปี พร้อมทั้งฝึกเดินเรือภาคในประเทศและต่างประเทศกับ กกล.ป้องกันตเองทางทะเลประเทศญี่ปุ่น
อีกเป็นะระยะเวลากว่า 8 เดือน (เมื่อ 21 มี.ค.54)

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว พร้อมด้วย ภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลอง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรโปแลนด์
ณ สอท.โปแลนด์ เมื่อ 23 พ.ค.2554

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว พร้อมด้วย คุณภูริชญา พร้อมพรหมราช ภริยา ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ
พล.ร.อ.Masahiko SUGIMOTO ผบ.ทร.ญี่ปุ่น (ตำแหน่งเทียบเท่า) และภริยา
เมื่อ 12 มิ.ย.54 เพื่อขอบคุณ ในโอกาสที่่ ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว
ร่วมเดินทางเพื่อให้การรับรองในฐานะนายทหารเกียรติยศ
ระหว่างเยือน ทร.ไทย อย่างเป็นทางการ เมื่อ 8 - 12 มิ.ย.54 ที่ผ่านมา

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว พร้อมด้วย คุณภูริชญา พร้อมพรหมราช ภริยา ให้การต้อนรับ
พล.ร.อ.สุวิทย์ ธาระรูป ผช.ผบ.ทร. พร้อมด้วยคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ
สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว .. ในการนี้ ผชท.ทร.ฯ พร้อมด้วย ผชท.ทหารฯ และ ผชท.ทบ.ฯ
ร่วมบรรยายสรุป ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว
ระหว่าง 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.54

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.ไกรวุธ วัฒนธรรม จก.ขว.ทร. พร้อมคณะ ฯ
ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนข่าวสาร
Navy to Navy Talk ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 25 - 29 ก.ค.54
โดยในปีนี้ ทร.ญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุม
ซึ่ง จก.ขว.ทร. ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงขอบคุณ พล.ร.ต.Toshiyuki ITO,
Director General of C4I, JMSDF ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว
เมื่อ 28 ก.ค.54

 

 

 

 

ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว นำ พล.ร.ต.ไกรวุธ วัฒนธรรม จก.ขว.ทร. และคณะ ฯ เข้าเยี่ยมคำนับ
นายวีรศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ฯ ณ กรุงโตเกียว
เพื่อรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หลังจากเข้าร่วมประชุม Navy to Navy Talk เสร็จสิ้น
ในการนี้ ออท.ฯ ได้กรุณาให้เกียรติเลี้ยงอาหารกลางวันแด่คณะ ฯ เมื่อ 29 ก.ค.54

 

ภาพถ่ายจากซ้ายไปขวา

นายกฤษดา อักษรวงศ์ (อัครราชทูตที่ปรึกษา), น.ท.บุญโฮม บำรุงภักดี (ประจำแผนกนโยบายและแผน กนผ.ขว.ทร.), น.อ.ช่อฉัตร กระเทศ (รอง จก.ขว.ทร.),
พล.ร.ต.ไกรวุธ วัฒนธรรม (จก.ขว.ทร.), นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล (เอกอัครราชทูต ฯ), น.อ.ยงยุทธ พร้อมพรหมราช (ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ฯ),
นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ (อัครราชทูต) และ น.ท.ศิริพัฒน์ แพงพันธุ์ (หน.รวบรวมข่าว กขว.ขว.ทร.)

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 

 
ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว พร้อมด้วย คุณ ภูริชญา พร้อมพรหมราช ภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง
บนเรือ HMCS OTTAWA ในโอกาสที่เรือรบ HMCS OTTAWA สัญชาติ CANADA
เข้าเยี่ยมเมืองท่า HARUMI ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 29 สิงหาคม 2554

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 
ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ครั้ง 12 ณ ลานศาลเจ้ายาสุคุนิ

(ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2554)

 

 

 

 

 

 

Thai

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 
ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ร่วมงานเลี้ยงสมาคมผู้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

 

praty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 

 
ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ร่วมกับ เอกอัครราชทูตไทย เยี่ยมพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ มินามิซังเรียะคุโจ จังหวัดมิยางิ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารไทยแก่เด็กนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 

 

 
ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว พร้อมด้วยภริยาร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันรับเอกราช และวันกองกำลังติดอาวุธ

ณ สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ (เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554)

 

poland

 

 

 

poland

 

 

 

poland

 

 

 

 

poland

 

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 

 
ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว พร้อมด้วยภริยา และครอบครัว เดินทางร่วมงานวันครบรอบ 59 ปี วันคล้ายวันสถาปนา รร.นายร้อยรวมเหล่า (Boedai) และร่วมชมการแสดง กิจกรรมของนักเรียนนายร้อยที่กำลังศึกษาอยู่

ณ รร.นายร้อยรวมเหล่า (Boedai) (เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2554)

 

poland

 

poland

 

poland

 

 

ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว และภริยา ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับ ผชท.ทหารไทย/โตเกียว และ ผชท.ทบ.และภริยา ณ รร.นายร้อยรวมเหล่า

poland

 

poland

 

 

ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว พร้อมภริยาและครอบครัว นำคณะนายทหารพร้อมคู่สมรส เยี่ยมชมซุ้มร้านอาหารไทย ของ นร.นายร้อย ที่กำลังศึกษา

ณ รร.นายร้อยรวมเหล่า (Boedai)

poland

 

poland

 

poland

 

poland

 

poland

 

poland

 

poland

 

 

ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว พร้อมภริยาและครอบครัวเข้าชมนิทรรศการของ นร.นายร้อย ที่จัดบอร์ดกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ

poland

 

poland

 

poland

 

poland

 

poland

กลับหน้าหลักกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว เดินทางไปให้การรับรอง และอำนวยความสะดวก ให้กับ พล.ร.อ.อภิชาต สุวรรณะชฎ ผทค.พิเศษ ทร. 1111ซึ่งเป็นผู้แทน ทร. เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการ Marine Week 2011 ณ นครปุูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ 25 - 30 ต.ค.54

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว พร้อมด้วย คุณภูริชญา พร้อมพรหมราช ภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ท่านเอกอัครราชทูตไทย จัดขึ้นเพื่อให้การต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ณ ทำเนียบ เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54

 

poland

 

poland

 

poland

 

poland

 

poland

 

poland

 

poland

 

poland

 

 

ผชท.ทหารไทย/โตเกียว พร้อมด้วย ผชท.ทร. และ ผชท.ทบ. ร่วมมอบเงินบริจาคให้กับ ท่านเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโตเกียว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในประเทศไทย ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการที่ นักเรียนร้อย นายเรือ และนายเรืออากาศ จัดตู้รับบริจาค ในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าประเทศญี่ปุ่น

poland

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ร่วมงานเลี้ยงส่ง คุณอัมพวัน พิชาลัย อัครทูตที่ปรึกษาพาณิชย์ ในโอกาสที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่123 ใน สอท.ไทย/โตเกียว เมื่อ 24 พ.ย.54 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว พร้อมด้วยภริยาและครอบครัว ร่วมบำเพ็ญกุศล และถวายพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ วัดปากน้ำ นาริตะ จังหวัดชิบะ เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๕๔ ที่ผ่านมา

ผชท.ทร. และภริยา ร่วมถ่ายภาพกับ ผชท.ทหารไทย/โตเกียว พร้อมด้วยภริยา และ ผชท.ทบ พร้อมด้วยภริยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว พร้อมด้วย คุณภูริชญา พร้อมพรหมราช ภริยา ร่วมลงนามถวายพระพร

 

ผชท.ทร. พร้อมด้วยภริยา ร่วมถ่ายภาพ กับ เอกอัครราชทูตไทย และข้าราชการสถานทูตไทยในประเทศญี่ปุ่น

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว พร้อมด้วยภริยาและครอบครัว ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และงานวันชาติไทย ณ ห้อง Peacock โรงแรมอิมพิเรียล เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๔ ที่ผ่านมา

 

ผชท.ทร. และภริยา ร่วมยืนต้อนรับแขกที่มาร่วมงานเลี้ยงรับรองวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และงานวันชาติไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันกองทัพเรือของบราซิล (Navy Day) ณ สอท.บราซิล เมื่อ 9 ธ.ค.54 ที่ผ่านมา

 

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว และภริยา เดินทางร่วมงานเลี้ยงรับรองตามคำเชิญของ US 7th FLEET COMMANDER (VADM.SWIFT ) ณ บ้านพักรับรองฐานทัพเรือ YOKOSUKA เมื่อ 11 ธ.ค.54 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

กลับหน้าหลักกิจกรรม